Badania na uczelni

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Przeprowadzanie badań naukowych na uczelniach należy już do standardów. Zobowiązani są do tego zarówno pracownicy naukowi, którzy oprócz prowadzenia zajęć, dostają w przydziale tematykę badań i mają obowiązek przeprowadzić je a następnie opublikować wyniki, jak i studenci wykonujący pracę licencjacką lub też magisterską. Na większości uczelni prace te jednak opierają się na badaniach ankietowych i innych środowiskowych, na wybranej przez badającego grupie populacji. W przypadku uniwersytetów o charakterze ścisłym, studenci przeprowadzają natomiast badania w laboratoriach, na odczynnikach lub żywności, oraz na populacjach osób u których przeprowadzane jest ściśle określone doświadczenie. Wyniki takich badań, można już wtedy określić jako naukowe i wykorzystać w roli dowodu na potwierdzenie lub zaprzeczenie postawionej przez świat nauki hipotezy. Badania na uczelni sponsorowane są przez różnego rodzaju ośrodki naukowe, producentów, którzy chcą dowieść prawidłowości swoich produktów, oraz przez państwo lub Unię Europejską. Są to więc bardzo ważne działania, które powinny być przeprowadzane uważnie i dokładnie, aby uniknąć ryzyka wystąpienia błędu, który mógłby stanowić podstawę do zaburzenia otrzymanych wyników.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.