Ćwiczenia studenckie

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Kierunki studiów o charakterze ścisłym posiadają własny system prowadzenia zajęć ćwiczeniowych. Polega on na odbyciu zajęć w laboratorium naukowym i dokonywaniu obserwacji, lub przeprowadzaniu krótkich doświadczeń. Kierunki te w zasadzie nie posiadają ćwiczeń o charakterze teoretycznym. Jedynie krótki wstęp do nich może obejmować przekazywanie treści dotyczących przebiegu ćwiczeń, jednak najczęściej studenci zobowiązani są samodzielnie uzupełnić wiedzę w tym zakresie, co jest systematycznie kontrolowane poprzez wejściówki i kolokwia. Laboratoria naukowe znajdujące się na uczelni, są wyposażone w niezbędny sprzęt do analiz i odczynniki, które pozwalająca przeprowadzenie reakcji. Koszty tych produktów i przedmiotów w pełni pokrywa uczelnia.  Zajęcia te mają na celu wtajemniczenie studentów w niezbędną wiedze dotyczącą podstawowych procesów i wykształcenie w nich umiejętności prowadzenia doświadczeń, które będą niezbędne przy tworzeniu pracy dyplomowej. Mimo iż niejednokrotnie są one męczące, to z pewnością w pełni pożyteczne.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.