Neurologia

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Jednym z najbardziej interesujących odłamów medycyny jest neurologia. Dziedzina ta zajmuje się schorzeniami, które dotyczą ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, iż neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby leczone są zarówno przez neurologa, jak i psychiatrę. Neurologia w znacznej mierze zajmuje się schorzeniami powstałe w wyniku procesu, który uszkodził układ nerwowy. Najczęściej są to przeróżne guzy, zaburzenia, które dotyczą płynu mózgowo-rdzeniowego, zakażenia oraz urazy układu nerwowego, choroby naczyniowe, choroby genetyczne i mitochondrialne, zaburzenia skórno-nerwowe, zespoły otępienie, neuropatie obwodowe, dziedziczone ataksje, zaburzenia ruchu, miopatie, choroby rdzenia kręgowego oraz złącza mięśniowo-nerwowego, choroby demielinizacyjne, a także choroby autonomicznego układu nerwowego i zaburzenia napadowe, takie jak na przykład epilepsja lub migrena. Badanie neurologiczne obejmuje wiele stref ciała człowieka. Neurolog zawsze początkowo wykonuje oględziny, następnie natomiast bada takie sfery, jak: głowa, nerwy czaszkowe, kończyny dolne i górne, tułów, chód, czucie powierzchowne, objawy oponowe, dno oka oraz mowa.

Comments are closed.